Tuesday, 17 April 2012

Pencarian ilmu yang tiada henti

Menjadi satu kemestian untuk setiap individu muslim untuk memantapkan ilmu dan pemahaman terhadap apa yang berlaku di sekitarnya. Di dalam dunia yang serba pantas, kemampuan untuk mengasingkan perkara yang benar dan batil adalah amat penting. Allah SWT anugerahkan aqal dan hati untuk kita mengerahkan usaha di dalam memantapkan tahu dan faham kita tentang alam ini. Hakikatnya yang menjadi tunjang kekuatan adalah penguasaan ilmu. Siapa yang berilmu dan tidak bongkak dengan keilmuan dan kearifannya pasti akan selamat. Bukan sahaja di duna, terlebih penting di akhirat sana.

Proses perkembangan ilmu yang amat bercabang juga tidak memudahkan urusan dan harapan seorang pengembara ilmu itu sendiri. Adalah sebab ini pencarian dan penggalian ilmu mestilah dimulakan dengan asas dan tahapan yang sesuai. Jika terlalu gopoh, maka kekeliruan dan kesesatanlah penghujungnya nanti. Jika terlalu lambat pula maka akan terlalu sesak dada kerana bertimbunnya lagi disiplin ilmu yang hendak digarap. Yang diperlukan adalah keseimbangan. Pemilihan yang dasar adalah pada ilmu pokok dan yang boleh menunjangi ilmu-ilmu lain. Ilmu yang bersifat alat seperti penguasaaan bahasa, teknik menghafal, teknik menilai, kemampuan berpidato dan mengolah mantik, menguasai bahasa matematik dan sains adalah antara akar ilmu yang mesti dihadam sebaiknya.

Apapun permulaan langkah pencarian ilmu mestilah dengan mengenali Tuhan pencipta alam lantas dapat dikenal hakikat diri sendiri. Dengan mengenal diri, maka difahami kekuatan dan kelemahan diri. Yang kuat boleh diasah lagi, manakala yang lemah boelh dirawat. Ilmu aqidah mendasar semua ilmu yang ada. Dengan ilmu aqidah yang sahih, maka semua ilmu cabang akan jatuh dalam ruang dan susuk masing-masing. Selepas ilmu aqidah, barulah hadir ilmu dunia dan materi. Ini amat penting agar manusia akan sentiasa ingat kedudukan dirinya dan alam, dan tidak terpesong dengan ilmu baru yang baru digarapi. Belum tentu betul atau tidak sehinggalah ia selari dengan ilmu aqidah yang telah lama hadir. Ya, apapun mesti dimulai dengan ilmu aqidah - tentang iman, manusia dan kehidupan.

Pencarian ilmu ini akan terus berjalan tanpa henti, sehingga sampai masa hayat itu sendiri yang dihenti.