Monday, 3 November 2014

Yang baik-baik

Sememangnya telah diperingatkan oleh Rasul SAW bahawa ALlah itu Maha Baik, dan tidak Allah SWT terima melainkan yang baik. Apapun pemberian atau perlakuan yang kita harapkan ada ganjaran daripada Allah SWT, mestilah sifatnya baik. Baik daripada sudut tujuan dan kaedah perlaksanaan. Baik pula pada perlaksana yang menyempurnakan sesuatu amal itu. Yang zahir dan nyata adalag perlaksanaan amal. Semua dapat menyaksikan samada ia menepati syara' ataupun tidak. Yang terlebih sukar adalah memastikan ia telah bermula dengan si pelaku tidak memakan benda yang haram atau yang dibenci ALlah SWT. 
Yang baik dan halal akan menatijahkan perkara yang baik dan halal.
Yang buruk dan haram akan menatijahkan perkara yang buruk dan haram.
Yang syubhah pula akan menatijahkan yang seumpamanya. 

Hendaklah kita hidup dengan membawa dan menyebarkan kebaikan.

Amin. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb.