Monday, 29 September 2014

Pembaca buku-buku..

Pembacaan buku adalah satu usaha harian yang menjadi makanan akal dan jiwa. Input ilmu adalah baja-baja yang akan menyuburkan minda serta menyegarkan jiwa yang kelesuan. Akal ini tugasnya untuk menimbang dan memperhalusi nilai sesuatu perkara. Penilaian ini tidak boleh berlaku tanpa ada baja atau asas ilmu serta pengetahuan. Rasa tahu yang mengikat apa yang tercatat di dalam buku dan apa  yang terpamer melalui pengalaman kehidupan. Pelantar ilmu yang kukuh dan mantap serta tersedia akan dapat memungkinkan penilaian yang terbaik kepada apa jua yang sedang dihadapi. Namun kita amat maklum penilaian tentang letak duduk sesuatu perkara hanyalah sebahagian daripada bahan untuk keluar daripada kemelut yang ada. Penilaian akan membantu keputusan akhir yang akan dizahirkan. Unsur rasa atau gerak hati akan menatijahkan keputusan, samada baik atau tidak pada pandangan orang lain.
Pembacaan buku ilmiah dan bukan ilmiah yang berstruktur akan juga membantu strukur pelantar ilmu yang dibina terbangun dengan benar dan mantap. Membaca secara tidak tersusun atau tangkap-muat boleh membawa akibat yang sebalik daripada yang dihasratkan. Ini kerana ilmu itu tidak difahami dengan asas dan perspektif yang tepat. Perkara yang benar pun, jika tidak difahami dengan disiplin ilmu yang tepat dan berkadaran akan merosakkan pemahaman yang secara langsung akan merosakkan penilaian dan tindakan. Ya, biarlah kita membaca secara berhemah dan berdisiplin. Sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita jangan mudah terpedaya dengan kehebatan diri dan apa yang kita rasa telah kita kuasai dan fahami. Mungkin di sana ada lagi lompong-lompong asas yang longgar dan perlu diketatkan. Kesombongan dan keegoan sering merosakkan manusia, walau seikhlas dan sebenar mana pun niatya berkelana di lapangan ilmu. Ya, membaca pun disiplin. Apatah lagi jika kita ingin bermuzakarah tentangnya.

Pembacaan buku adalah tabiat spatial yang memberi kesan langsung kepada psikologi manusia. Tabiat memegang dan membelek buku memberi kesan pengikat daya ingatan, dan memungkinkan lahirnya ikatan maknawi antara pembaca dan yang dibaca. Interaksi fizikal ini amat penting kerana ia mengikat unsur jasmai, rohani dan minda pembaca. Kita seorang pembaca buku yang reaktif, aktif dan interaktif. Biarpun buku itu tidak mampu berbicara dan membalas keghairahan kita, interaksi pembaca dan buku adalah amat bermakna.

Teruskan membaca dan mencari erti di dalam kehidupan ini!

No comments:

Post a Comment