Thursday, 17 September 2015

Fikirlah!

Memang sifat mukmin ini mesti boleh berfikir. Ini kerana iman seseorang itu tidak sah jika dia beriman tanpa kefahaman dan mengetahui apa yang ia imani. Maknanya ada unsur fikir dan sedar di dalam tindakan. Tidak beriman pada hakikatnya jika kita sekadar beriman ikut-ikutan dan melakukan ibadah kerana orang lain membuatnya. Perlu ada kefahaman bahawa kita beribadah ini kerana perintah Allah SWT dan sebagai satu bentuk pembuktian keimanan bahawa kita ini hamba kepada Allah SWT. Kita patuh kepada perintahNYA kerana kita ini makhluk di muka bumi yang fana ini. Kita berfikir dan bertambah iman kita dengan banyak berfikir yakni melihat kepada ayat-ayat Allah SWT yang bersifat pegun dan bergerak. Mentadabbur tanda-tanda kebesaran Allah SWT pada kejadian yang berlaku. Menyaksikan kebesaran dan kekuatan Allah SWT ketika Allah SWT mendatangkan musibah dan bencana yang besar. Menyaksikan kebijaksanaan Allah SWT apabila melihat kepada bintang yang berjuta masing-masing berjalan pada orbitnya. 

Ya, manusia beriman itu manusia yang berfikir dan boleh berfikir, lantas menterjemah iman kepada amal melalui jalan ilmu dan kesedaran.

Anda muslim dan mukmin, maka anda makhluk yang berfikir!

No comments:

Post a Comment