Wednesday, 9 September 2015

Menukar naratif

Setiap insiden yang berlaku di dalam kehidupan mempunyai naratif tersendiri yang menjelaskan sebab dan punca kepada insiden berkaitan. Kita juga memahami alam ini melalui pemilihan naratif tertentu yang menjadikan kita lebih mengerti lagi memahami. Sekurang-kurangnya itulah tanggapan kita apabila kita "berjaya" menafsir sesuatu peristiwa dan memperjelas hubung-kait insiden tertentu dengan insiden2 yang lain. Penghujahan yang rasional dan realistik ini mengikat kita untuk terus memastikan andaian2 kira sebelum ini semuanya tepat dan betul. Ya, memilih naratif menjadi suatu kebolehan yang penting. Kemampuan menukar naratif yang negatif kepada super positif adalah suatu ketrampilan yang bukan calang-calang.

Semuanya terikat dengan naratif dan sudut pandang kita kepada sesuatu perkara yang berlaku di dalam pengetahuan kita. 

Ya, tukarlah naratifnya, maka akan bertukarlah natijah semua usaha. 

No comments:

Post a Comment