Monday, 2 February 2009

Dalam kehidupan ini mesti ada sasaran atau target yang hendak kita capai. Kita mahu sasaran tersebut tercapai kerana dengan itu kita akan mendapat banyak lagi kebaikan di dalam hidup ini.

No comments:

Post a Comment