Saturday, 27 November 2010

TAZAM 1: Tarbiyyah bukan brainwashing


Setiap orang sentiasa di dalam pencarian untuk mencari ilmu dan meningkatkan kefahaman.

Tentang agama, tentang kehidupan, tentang masa hadapan dan pelbagai tujuan lain.

Jangan kita jemu mencari ilmu dan menjadi pengemis ilmu. Ilmu makanan minda. ZikiruLlah makanan qalbu.

Pencarian ilmu mesti menggunakan aqal dan qalbu. Proses pembinaan dan pembaikian diri adalah proses pendidikan/tarbiyyah yang berterusan. Tarbiyyah bukan proses indoktrinasi atau brainwashing.

Proses Brainwashing memang tidak berkehendakkan aqal yang berfikir atau qalbu yang merenung.

Tarbiyyah mestilah melatih aqal untuk berfikir dan menilai, dan qalbu untuk menghayati dan menjiwai.

Inilah hasil tarbiyyah yang kita mahu > peribadi yang berfikir dan menjiwai perjuangan atas dasar ilmu dan kefahaman, bersama keikhlasan yang tidak mudah digugat.

Allahua'alam.

No comments:

Post a Comment