Saturday, 8 January 2011

Kuliah MASAF (7): Siapa diri anda? - Part 2

(1) Nafs al-Insan (Nafsu manusia)

i. Nafsu manusia (Q. 91:1-8)

1. Demi matahari dan cahayanya Yang terang-benderang;

2. dan bulan apabila ia mengiringinya;

3. dan siang apabila ia memperlihatkannya Dengan jelas nyata;

4. dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap- gelita),

5. Demi langit dan Yang membinanya (dalam bentuk Yang kuat kukuh - Yang melambangkan kekuasaanNya);

6. serta bumi dan Yang menghamparkannya (untuk kemudahan makhluk-makhlukNya);

7. Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan Yang sesuai Dengan keadaannya);

8. serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan Yang membawanya kepada kejahatan, dan Yang membawanya kepada bertaqwa; -

ii. Ruh mendominasi hawa nafsu (Q. Al-Ankabut - 29:45)

45. bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa Yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan Yang keji dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan.

a. Berorientasi zikir (Q. Ali-Imran - 3:191)

191. (Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini Dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah Kami dari azab neraka.

Surah Ar-Ra’d - 28. "(Iaitu) orang-orang Yang beriman dan tenang tenteram hati mereka Dengan zikrullah". ketahuilah Dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.

b. Jiwa yang tenang (Q. Surah Al-Fajr - 89: 27-30)

27. (setelah menerangkan akibat orang-orang Yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan Bahawa orang-orang Yang beriman dan beramal soleh akan disambut Dengan kata-kata): "Wahai orang Yang mempunyai jiwa Yang sentiasa tenang tetap Dengan kepercayaan dan bawaan baiknya!

28. "Kembalilah kepada Tuhanmu Dengan keadaan Engkau berpuas hati (dengan Segala nikmat Yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) !

29. "Serta masuklah Engkau Dalam kumpulan hamba-hambaKu Yang berbahagia -

30. "Dan masuklah ke Dalam SyurgaKu! "

iii. Ruh selalu tarik menarik dengan hawa nafsu (Q. Surah An-Nisa’ - 4:137-143)

137. Sesungguhnya orang-orang Yang beriman, kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir sekali lagi, kemudian mereka bertambah-tambah lagi Dengan kekufuran, Allah tidak sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak akan memberi pertunjuk hidayah kepada mereka ke jalan Yang benar.

138. sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: Bahawa Sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa Yang tidak terperi sakitnya;

139. (Iaitu) orang-orang Yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat Dengan meninggalkan orang-orang Yang beriman. tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana Sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya).

140. dan Sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu (perintahNya) di Dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir dan munafik), maka janganlah kamu duduk (bergaul) Dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal Yang lain; kerana Sesungguhnya (jika kamu melakukan Yang demikian), tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang manufik dan orang kafir di Dalam neraka jahannam.

141. (Mereka Yang munafik itu ialah) orang-orang Yang sentiasa menunggu-nunggu (berlakunya sesuatu) kepada kamu; maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah (dalam sesuatu peperangan), berkatalah mereka (kepada kamu): "Bukankah Kami turut berjuang bersama-sama kamu? (oleh itu Kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang)". dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian (yang menguntungkan Dalam peperangan), berkatalah mereka (kepada orang-orang kafir itu): "Bukankah Kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari (serang balas) orang-orang Yang beriman (dengan mendedahkan rahsia perpaduannya)?" maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat; dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang Yang beriman.

142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya (terhadap ugama) Allah (dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya), dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka (dengan membiarkan mereka Dalam keadaan munafik). mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri Dengan malas. mereka (hanya bertujuan) riak (memperlihatkan sembahyangnya) kepada manusia (supaya disangka Bahawa mereka orang Yang beriman), dan mereka pula tidak mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang) melainkan sedikit sekali (jarang-jarang).

143. mereka berkeadaan "muzabzab" (tidak mempunyai pendirian Yang tetap) antara (iman dan kufur) itu; mereka tidak berpihak terus kepada golongan (kafir) dan tidak pula berpihak kepada golongan (yang beriman). dan sesiapa Yang disesatkan oleh Allah, maka Engkau (Wahai Muhammad) tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.

a. Berorientasikan aqal-aqalan (Q: Surah Al-Baqarah - 2:9)

9. mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang Yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

b. Jiwa yang selalu menyesali dirinya (Q. Surah-al Qiyamah - 75:2)

2. dan Aku bersumpah Dengan "Nafsul Lawwaamah" (bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati)!

iv. Ruh yang dibawah pengaruh/dominasi hawa nafsu (Q. S. Al-Furqan - 25:43;)

43. Nampakkah (Wahai Muhammad) keburukan keadaan orang Yang menjadikan hawa nafsunya: Tuhan Yang dipuja lagi ditaati? maka Dapatkah Engkau menjadi Pengawas Yang menjaganya jangan sesat?

Surah Al-Jtasiyah; 45, ayat 23. Dengan Yang demikian, Bagaimana fikiranmu (Wahai Muhammad) terhadap orang Yang menjadikan hawa nafsunya: Tuhan Yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? maka siapakah lagi Yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan Dia berkeadaan demikian)? oleh itu, mengapa kamu (Wahai orang-orang Yang ingkar) tidak ingat dan insaf?

a. Berorientasi shahwat (Q. Surah Ali-Imran - 3:14)

14. Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda Yang diingini nafsu, Iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda Yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan Yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali Yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).

b. Jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan (Q. Surah Yusof -12:53)

53. "Dan tiadalah Aku berani membersihkan diriku; Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang Yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."

(2) Shifah Al-Insan (Sifat Manusia)

i. Jiwa manusia diberi dua jalan (Q. 90:10; 91:8; 76:3; 64:2; 18:29)

Surah Al-Balad – 90: ayat 10. dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)?

Surah Al-Insan-76: ayat 3;

3. kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka) Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya (melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan (yang benar dan Yang salah; maka terserahlah kepadaNya) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat), ataupun ia berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka).

ii. Jalan benar: Tazkiyatun Nafs (Q. 91:9; 87:14-15; 62:4)

Surah Al-A’laa – 87: ayat 14-15;

14. Sesungguhnya berjayalah orang Yang - setelah menerima peringatan itu - berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal Yang Soleh),

15. dan menyebut-nyebut Dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

a. Syukur

b. Sabar

c. Penyantun

d. Penyayang

e. Bijaksana

f. Suka bertaubat

g. Lemah lembut

h. Sentiasa jujur

i. Dapat dipercaya

j. Akan memperoleh kejayaan

iii. Jalan salah: mengotori jiwa (Q. Surah As-Syams - 91:10)

10. dan Sesungguhnya hampalah orang Yang menjadikan dirinya - Yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat).

a. Sifat tergesa-gesa (Q. Al-Isra’- 17:11; 21:37)

11. dan manusia berdoa Dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana ia berdoa Dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru.

Surah Al-Anbiya’ – 21: ayat 37;

37. jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru Dalam Segala halya; Aku (Allah) akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanKu; maka janganlah kamu meminta disegerakan (kedatangannya).

b. Berkeluh-kesah (Q. Al-Maarij - 70:19)

19. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut);

c. Gelisah (Q. Al-Maarij - 70:20)

20. apabila ia ditimpa kesusahan, Dia sangat resah gelisah;

d. Berat berbuat baik (Al-Maarij - 70:21)

21. dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut;

e. Kedekut (S. Al-Isra’ - 17:100)

100. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan; dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil kedekut".

f. Kufur (Q. S. Ibrahim - 14:34)

34. dan ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua Yang kamu hajati. dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya.

g. Susah payah (Q S.Al-Balad - 90:4)

4. Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa Dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya);

h. Pendebat (Q.S. AL-Kahfi - 18:54)

54. dan Demi Sesungguhnya Kami telah huraikan Dengan berbagai-bagai cara di Dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari Segala jenis contoh bandingan; dan sememangnya manusia itu, sejenis makhluk Yang banyak sekali bantahannya.

i. Pembantah (Q. S. Al-Adiyat - 100:6)

6. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.

j. Zalim (Q. S.Ibrahim - 14:34; 33:72)

34. dan ia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua Yang kamu hajati. dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya.

k. Jahil (Q. 33:72)

(Surah Al-ahzab – 33: ayat 72)

72. Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan Yang ada padanya) sanggup memikulnya. (ingatlah) Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara Yang tidak patut dikerjakan.

l. Merugi (Q. Surah Al-Asr - 103: 1-3)

1. Demi Masa!

2. Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian -

3. kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.

m. Akan memperoleh kegagalan.

(3) Kesimpulan

Apabila kita telah memahami dan mengenal hakikat diri kita sendiri, maka fahamlah kita bahawa kita hidup ini dengan amanah dan tugas yang tersedia. Bekal dan modal untuk berjaya telah tersedia. Halangan dan tribulasi akan sentiasa menguji ketaatan kita kepada Allah SWT. Sumber kekuatan adalah apabila jiwa sentiasa berzikir dan meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah SWT. Sifat manusia yang buruk ada penawarnya. Kembalilah kepada Allah SWT dan petunjuk Rasul SAW. Semoga kita akan berjaya. Amin.

No comments:

Post a Comment