Friday, 21 January 2011

Kuliah MASAF (9): Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? - Part 1

Assalamualaikum wrth.

(1) Mengenal Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana diturunkan kitab injil, taurat dan zabur kepada nabi2 sebelum baginda. Siapa yang tidak berpedoman kepada Al-Quran bererti ia semakin jauh daripada panduan dan rujukan Islam. Kitab petunjuk dan rahmat sekalian alam.

Siapa yang mendekati sumber hidayah ini insyAllah akan tersentuh dengan petunjukNYA dan siapa yang tidak mendekatinya akan jauh daripada hidayahNYA. Ia adalah mukjizat yang tetap hebat dan kekal kebenarannya walaupun melalui pelbagai zaman.

Al-Quran tidak akan usang, dan akan sentiasa dijaga oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNYA

(Q. 15:9):

9. Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya.

(2) Pengertian Al-Quran

Al-Quran adalah kalamuLlah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran:

KalamuLlah, mukjizat, diturunkan kepada hati nabi, disampaikan secara mutawatir & membacanya adalah ibadah – 5 ciri2 penting!

(3) Nama2 al-Quran (11 nama)

a. Al-Kitaab (kitab) (Q.2:2)


2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;

b. Al-Huda (petunjuk) (Q. 2:2)


2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;

c. Al-Furqaan (pembeda) (Q.25:1)

1. Maha berkat Tuhan Yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.

d. Ar-Rahmaah (Rahmat) (Q. 17:82)

82. dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat suci Yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang Yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang Yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.

e. Ar-Ruuh (ruh) (Q. 42:52)

52. dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) - Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati perintah kami; Engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya Yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa Yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya Engkau (Wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk Dengan Al-Quran itu ke jalan Yang lurus,

f. Asy-Syifa’ (Ubat) (Q. 10:57)

57. Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman.

g. Al-Haq (Kebenaran) (Q.2: 147)

147. kebenaran (yang datangnya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani) itu (Wahai Muhammad), adalah datangnya dari Tuhanmu; oleh itu jangan sekali-kali Engkau termasuk Dalam golongan orang-orang Yang ragu-ragu.

h. Al-Bayaan (Penerang) (Q. 3: 138)

138. (Al-Quran) ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa.

i. Al-Mauizhah ( Pengajaran) (Q. 3:138)

138. (Al-Quran) ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa.

j. Adz-Dzikr (Pemberi peringatan) (Q.15:9)

9. Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya.

k. Al-Busyra (Berita Gembira) (Q.16:89)

89. dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan Dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri; dan Kami datangkanmu (Wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu); dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa rahmat dan berita Yang mengembirakan, bagi orang-orang Islam.


(4) Fungsi Al-Quran: (6 fungsi)

a. Kitab berita dan khabar (Q. 78:1-2)

1. tentang apakah mereka bertanya-tanya?

2. tentang berita Yang besar, (berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya).

b. Kitab hukum dan syariah (Q. 5: 49-50)

49. dan hendaklah Engkau menjalankan hukum di antara mereka Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum Yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, Hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka Dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; dan Sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang Yang fasik.

50. sesudah itu, Patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? padahal - kepada orang-orang Yang penuh keyakinan - tidak ada sesiapa Yang boleh membuat hukum Yang lebih pada daripada Allah.

c. Kitab Jihad (Q. 29:69)

69. dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami, Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya.

d. Kitab Tarbiyah (Q. 3:79)

79. tidaklah patut bagi seseorang manusia Yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Yang menyembahku Dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah". tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala - Dengan ilmu dan amal Yang sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya.

e. Pedoman hidup (Q. 28:50)

50. Kemudian, kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu (Wahai Muhammad), maka ketahuilah, Sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka; dan tidak ada Yang lebih sesat daripada orang Yang menurut hawa nafsunya Dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum Yang zalim (yang berdegil Dalam keingkarannya).

f. Kitab Ilmu Pengetahuan (Q. 96:1-5)

1. bacalah (Wahai Muhammad) Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk),

2. ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku;

3. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, -

4. Yang mengajar manusia melalui Pena dan tulisan, -

5. ia mengajarkan manusia apa Yang tidak diketahuinya.

(5) Tuntutan iman kepada Al-Quran

i) Berhubungan erat dengan Al-Quran

· Mempelajari dan mengajarinya, membacanya (Q. 2:121, Q. 35: 29)

121. orang-orang Yang Kami berikan Kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya Dengan sebenar-benar bacaan (tidak mengubah dan memutarkan maksudnya), mereka itulah orang-orang Yang beriman kepadanya; dan sesiapa Yang mengingkarinya maka mereka itulah orang-orang Yang rugi.

· Memahami dan mentadabbur isinya (Q. 47:24, Q. 4:82, Q. 38:29)

24. (setelah diterangkan Yang demikian) maka Adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup (yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran)?

· Melaksanakan (Q. 17: 106)

106. dan Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya Engkau membacakannya kepada manusia Dengan lambat tenang; dan Kami menurunkannya beransur-ansur.

· Menghafal dan memeliharanya

ii) Mentarbiyah diri dengan Al-Quran

iii) Menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya (Q. 33:36, Q 4:65, Q. 5:44, 45, 47, 50)

36. dan tidaklah harus bagi orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah dan RasulNya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. dan sesiapa Yang tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka Sesungguhnya ia telah sesat Dengan kesesatan Yang jelas nyata.

iv) Menyeru manusia kepadanya (Q. 16:125)

125. serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.

v) Menegakkannya di muka bumi (Q. 42:13)

13. Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama Yang ia tetapkan hukumNya - apa Yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, dan Yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (Wahai Muhammad), dan juga Yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu: "Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya". berat bagi orang-orang musyrik (untuk menerima ugama tauhid) Yang Engkau seru mereka kepadaNya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa Yang dikehendakiNya untuk menerima ugama Tauhid itu, dan memberi hidayah petunjuk kepada ugamanya itu sesiapa Yang rujuk kembali kepadanya (dengan taat).

(6) Bahaya melupakan Al-Quran

Al-Quran adalah KalamuLlah. Ia suci dan mulia dan ia tidak akan berada kecuali di tempat yang suci dan mulia juga. Apabila manusia berpaling daripada mengingat Allah atau melakukan maksiat kepadaNYA, maka Allah akan menjadikan hati mereka lalai daripada mengingat kalamNYA yang suci dan mulia itu. (Q. 18: 28)

a. Sesat yang nyata (Q. 4:60, 115)

60. tidakkah Engkau (hairan) melihat (Wahai Muhammad) orang-orang (munafik) Yang mendakwa Bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran Yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) Yang telah diturunkan dahulu daripadamu? mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu. dan Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka Dengan kesesatan Yang amat jauh.

b. Sempit dada (Q. 6: 125)

125. maka sesiapa Yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya nescaya ia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam; dan sesiapa Yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang Yang tidak beriman.

c. Kehidupan yang serba sulit (Q. 20: 124)

124. "Dan sesiapa Yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka Sesungguhnya adalah baginya kehidupan Yang sempit, dan Kami akan himpunkan Dia pada hari kiamat Dalam keadaan buta".

d. Matahati yang buta (Q. 22: 46)

46. oleh itu, Bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya - Dengan melihat kesan-kesan Yang tersebut - mereka menjadi orang-orang Yang ada hati Yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga Yang dengannya mereka dapat mendengar? (tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan Yang sebenarnya bukanlah mata kepala Yang buta, tetapi Yang buta itu ialah mata hati Yang ada di Dalam dada.

e. Hati yang menjadi keras (Q. 57: 16)

16. belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang Yang beriman, untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran (Al-Quran) Yang diturunkan (kepada mereka)? dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang Yang telah diberikan Kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu melalui masa Yang lanjut maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antaranya orang-orang Yang fasik - derhaka.

f. Zalim dan hina (Q. 3:112, Q. 32: 22)

112. mereka ditimpakan kehinaan (dari Segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali Dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia. dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari Segala jurusan). Yang demikian itu, disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi Dengan tiada alasan Yang benar. semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah).

g. Bersahabat dengan syaitan (Q. 43:36, Q. 25: 29)

36. dan sesiapa Yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Quran Yang diturunkan oleh Allah) Yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu Temannya Yang tidak renggang daripadanya.

h. Lupa terhadap diri sendiri (Q. 59: 19)

19. dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan (amal-amal Yang baik untuk menyelamatkan) diri mereka. mereka itulah orang-orang Yang fasik - derhaka.

i. Fasiq (Q. 2:26-27 Q. 13:19-20)

26. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat Perbandingan apa sahaja, (seperti) nyamuk hingga ke suatu Yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya), Iaitu kalau orang-orang Yang beriman maka mereka akan mengetahui Bahawa Perbandingan itu benar dari Tuhan mereka; dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata: "Apakah maksud Allah membuat Perbandingan Dengan ini?" (Jawabnya): Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat Dengan sebab Perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk Dengan sebabnya; dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat Dengan sebab Perbandingan itu melainkan orang-orang Yang fasik;

27. (Iaitu) orang-orang Yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara Yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. mereka itu ialah orang-orang Yang rugi.

j. Nifaq (Q. 4:61 – 63 Q. 24: 49-50)

61. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah berhakim kepada hukum Al-Quran Yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah," nescaya Engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) Dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.

62. maka Bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan (kesalahan) Yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian (bagi kedua pihak Yang berbalah)".

63. mereka itulah orang-orang Yang diketahui oleh Allah akan apa Yang ada Dalam hati mereka, oleh itu berpalinglah Engkau daripada mereka, dan nasihatilah mereka, serta Katakanlah kepada mereka kata-kata Yang boleh memberi kesan pada hati mereka.

Akibatnya ia pasti akan menimbulkan kesulitan di dunia dan di akhirat.

Bersambung ke Part 2!

No comments:

Post a Comment