Wednesday, 6 October 2010

Da’i pun manusia biasa…


Perjalanan alam ini adalah tetap pada putaran dan jejaknya. Ia mengikut ketetapan yang telah ditakdirkan. Sunnah alam mesti difahami, untuk kejayaan mendekati. Tidak mungkin sunnah atau tabiat alam boleh berubah, kecuali atas sebab yang khusus. Pengalaman manusia dan golongan yang berjaya dan juga yang gagal adalah amat terikat dengan muamalah atau interaksi yang sebaiknya dengan tabiat alam.

Di dalam dakwah, tabiat alam atau kehidupan juga mesti kita garapi. Jika kita meletakkan niat, tindakan atau matlamat dakwah ini di luar tabiat alam atau fitrah manusiawi, maka kegagalan adalah hampir pasti. Dakwah adalah usaha untuk membawa manusia kembali kepada fitrah – tunduk patuh dan taat kepada perintah Ilahi. Ia bukan gesaan untuk manusia melakukan sesuatu yang berada di alam impian atau di luar batas kemampuan.

Di dalam usaha dakwah, kita ada bahan dan kita ada penzahiran bahan tersebut. Bahan atau modal dakwah ini sememangnya lengkap dan amat memotivasikan kita untuk beramal. Tetapi penzahiran bahan adalah seni yang tidak mudah untuk dikuasai. Ia bukan sekadar cukup dengan dihafal dan dihujahkan. Ia seni yang hidup. Penzahiran bahan dakwah seringkali merupakan halangan atau unsur yang ketandusan di dalam dakwah yang sebenar.

Dakwah adalah urusan interaksi sesama manusia, dan juga kepada alam. Ia bukan perkara baku yang cukup dengan modul dan huraianya. Ia bersifat dinamik atau ‘hidup’. Dakwah dalam aspek ini yang menuntut banyak kesabaran dan hikmah. Penzahiran bahan dakwah ini adalah unsur yang amat penting. Jika ia terabai, maka biarlah bersusun manusia-manusia ‘hebat’ ini, ia tidak akan membawa apa-apa makna kepada perubahan di dalam masyarakat. Ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat digarap dengan pengetahuan dan interaksi nyata. Ia mesti diuji di medan amal. Ia mesti diselarikan dengan tabiat alam. Ia tidak boleh songsang.

Bahan dan penzahiran bahan masih lagi tidak cukup di dalam konteks lahirnya barisan du’at yang mantap. Proses penyampaian dan pencernaan bahan kepada golongan du’at juga menjadi faktor penting. Ini kerana jika pencernaan bahan tidak sempurna, maka tidak akan lawas nanti hasilnya. Ia tersekat-sekat, dan ia bakal hilang arah. Du’at juga ada tabiat, binaan jiwa serta penerimaan yang berbeza. Maka du’at yang telah diberikan bahan dakwah melalui proses dan wasa’il yang sebaiknya, akan meningkatkan kemungkinan untuk dakwah-nya menjadi amat berjaya. Apalagi tahap penzahiran bahan menjadi semakin baik, kerana tidak jemu dan tegalnya da’i di medan amal dakwah. Kesilapan menjadi guru yang paling berguna. Apabila langkah dakwah ini berjalan di atas landasan keikhlasan, kefahaman dan kesedaran, maka musim-musim menuai buah kejayaan telah semakin hampir, insyAllah.

Apapun kita mesti sentiasa menginsafi bahawa da’i adalah manusia biasa, yang ada kekuatan dan kelemahan. Jika kita mendambakan da’i yang sempurna sifatnya, maka kita akan kecewa. Da’i menyampaikan setakat kemampuan yang ada. Begitu juga sebaliknya, ia juga terdorong untuk mengejar habuan dunia dan gesaan hawa nafsu. Yang menyelamatkannya adalah keterlibatan di dalam amal dakwah – dan wasail-wasail tarbiyyah yang tidak jemu membentuk hati, minda dan zahirnya. Dai’i pun ada tabiat yang tidak layak baginya. Ia sedang berusaha memadamkan semua itu. Bantulah dia kerana kesungguhan kita adalah ubat terbaik baginya.

Semoga da’i akhirnya akan berinteraksi yang sewajarnya. InsyALlah.

Mardi, 5 Oktober, LIRMM – Montpellier, Fr

No comments:

Post a Comment