Sunday, 17 October 2010

Kepemimpinan: Tugas Siapa???


Tugas kepemimpinan bukan satu tanggungjawab yang mudah. Apalagi bagi yang memegang tampuk kepemimpinan dakwah. Dakwah ini kerja besar. Orang yang nak memikul beban dakwah ini juga mesti mampu menanggung beban yang besar. Ia mesti cekal, tabah dan tidak jemu dengan segala bentuk halangan. Bertambah berat lagi untuk yang mengemudi bahtera dakwah. Ia jadi beban di atas beban. Beban ini berat – ya betul. Tetapi, ganjarannya pun maha hebat. Jadi, tidak ada ketidakseimbangan dalam aspek ini. Ia selaras atau berkadaran. Allah Maha Adil kepada hambaNYA.

Apabila kita menanggapi para masulin dakwah ini, iaitu para qiadah atau barisan kepimpinan, jangan kita merasa terlepas daripada tanggungjawab kepimpinan dakwah. Kita jangan merasakan tidak perlu berfikir tentang dakwah dalam konteks amal jamaie. Kita jangan rasa berlepas tangan dengan masa hadapan jamaah. Kita jangan merasa tidak perlu memberatkan kepala dengan masalah dan kekangan jamaah. Kita juga jangan terfikir, oleh kerana telah terlantik mas’ul dan barisan kepimpinan, biarlah mereka yang berfikir dan menyelesaikan masalah yang sedang ditanggung. Ahli-ahli jamaah dakwah tidak sewajarnya bersifat sedemikian. Ia semestinya berasa belas dan ambil berat dengan apa jua kemelut dakwah dan jamaah. Ia adalah pemimpin dakwah dalam konteks untuk memastikan seruan dan amal dakwah berjalan selancar-lancarnya. Betul, kita mungkin bukan pemimpin terlantik di dalam jamaah, namun selamanya kita adalah pemimpin dakwah, di mana pun kita berada.

Sifat ambil berat dan bersedia berkongsi beban dakwah dalam konteks amal jamaie ini amat penting disebar luaskan di dalam saf dakwah. Setiap ahli jamaah adalah pemimpin. Ia mesti mengambil usaha dan langkah untuk menguatkan saf jamaah. Ia sentiasa merasakan terpanggil untuk menghidupkan suasana amal dakwah yang sihat. Bicaranya adalah mencari maslahah bukan masalah. Gesaannya adalah mendatangkan faedah bukannya mafsadah. Kenapa hari ini ramai yang seakan gerun untuk menjadi pemimpin di dalam saf jamaah? Mungkinkah kerana risaukan beban yang perlu ditunaikan? Sedang jika tidak memegang amanah masuliyah, jiwa tenang, otak lapang. Benarkah? Mungkin ya, mungkin tidak. Yang pasti ramai ahli jamaah amat cenderung menolak amanah kepimpinan ini. Ini hakikat yang kita semua dapat rasakan. Bolehkah keadaaan ini berubah? Agar kelak semua ahli jamaah tidak gerun lagi untuk memimpin, kerana di mana pun ia berada, ia tetap wajib memimpin.

Ya, dakwah hari ini ketandusan pemimpin. Ramai yang lebih rela mengikut daripada mempelopor. Ada yang cenderung setuju, dengan syarat bukan empunya diri yang akan terbeban. Dakwah ini tidak akan hidup jika sifat kepimpinan tidak meluas. Dakwah ini pasti semakin menguncup jika sifat kepimpinan tidak subur. Action-oriented dakwah memang tampak hebat, tetapi ia mesti akhirnya menghasilkan generasi pemimpin. Logiknya amat mudah. Dakwah ini kerja mengajak manusia. Kerja mengajak manusia ini adalah satu bentuk pimpinan atau memberi panduan. Jika kita ketandusan jiwa pemimpin di dalam anggota-anggota saf dakwah, bagaimanakah manusia yang ramai itu dapat dipimpin??? Maka, marilah kita berusaha untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di dalam saf dakwah yang tercinta ini. Kita lahirkan benih-benih penguat ummah masa hadapan. Ar-Ruhul jadid yang mengalir subur menggugah jahiliyah. InsyAllah.

No comments:

Post a Comment