Friday, 5 April 2013

Ayat-ayat Kasih Tuhan...

Di antara banyak-banyak cabang ilmu, yang paling utama dan aula untuk seorang muslim adalah untuk benar-benar mengenal penciptanya, iaitu Allah SWT - Tuhan pemilik alam jagat ini. Di dalam bab aqidah, tidak dibenarkan kita ikut-ikutan sahaja. Keyakinan serta keimanan mestilah diasaskan di atas hujah yang kita fahami dengan penuh kejelasan. Ibadah yang sempurna dan aqidah yang sahih. 

Allah SWT telah memberikan banyak ayat-ayatNYA di muka bumi ini untuk kita dapat mengenal pencipta kita. Ayat-ayat di dalam bentuk Qauliyah dan Kauniyah. Ayat-ayat Qauliyah adalah ayat-ayat yang wujud di dalam Al-Quran Al-Kareem. Manakala ayat-ayat Kauniyah adalah pada semua makhluk ciptaanNYA di muka bumi ini. Semuanya menjadi masukan atau input untuk kita mengenal ALlah SWT. 

Di dalam Islam, mengenal Allah SWT mestilah melalui jalan dali Naql dan Aqal. Dalil Naql adalah dalil yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Manakala dalil Aqal pula adalah melalui jalan logik dan rasional. Mestilah didahului dengan dalil Naql dan diikuti oleh dalil Aqal, dan bukan sebaliknya. Kita megimani dalil dan mencari hikmat. Dan bukannya mencari ketetapan dengan aqal, lantas mencari apa dalil yang dapat mendokongnya. Ini kaedah songsang.

Apabila keimanan berasaskan dalil Naql dan Aqal, maka ia melahirkan keyakinan. Iman akan lahir di atas tapak keyakinan, yang lahir di atas tapak wahyu dan ilmu.

Di sebaliknya, yang songsang  adalah apabila Tuhan dicari semata-mata dengan Dzan (sangkaan) dan Hawa (nafsu), lantas seseorang akan terus terbelenggu dengan keragu-raguan serta ketidaktentuan. "Keimanan" apabila di atas tapak sangkaan dan ikutan hawa nafsu, akan sentiasa tercangkuk pada tapak keraguan dan ketidakpastian. Bagaimana keyakinan dan keimanan boleh hadir di dalam keadaan sedemikian? Mustahil, dan mustahil. Lihatlah kepada mereka yang mengingkari firman Tuhan. Lihatlah banyaknya sangkaan dan pengaruh hawa nafsu, lantas keinginan untuk menyembah pencipta bukan menbawa kepada kebahagiaan, sebaliknya menempah tempat di neraka jahanam. NauzubiLlah.

Ya..keimanan tidak lahir atas keraguan. Ia akan cuma hadir dengan hujah dan perkara yang mendamaikan fikir dan rasa hati manusiawi.

Marilah kita mengenal PENCIPTA melalui ayat-ayatNYA.

Marilah...

10.05 am. Seri Ampangan
Penghulu sekalian hari.

No comments:

Post a Comment